Rekenroute

Rekenroute

Met Rekenroute werken deze kinderen op hun eigen leerlijn. Daarnaast is Rekenroute geschikt voor kinderen die (tijdelijk) extra rekentijd krijgen ingepland op domeinen die ze niet beheersen. Zo is Rekenroute een ideaal rekenaanbod voor rekenzwakke kinderen in groep 3 t/m 8, die in plaats van of naast de reguliere rekenmethode kan worden gebruikt.  

Rekenroute bestaat uit een handleiding voor de leerkracht en werkboekjes per domein voor de kinderen. De doelen van een leerjaar worden in 4 werkboeken aangeboden. Het werken met werkboeken geeft de leerkracht veel inzicht, om goed te observeren hoe kinderen tot hun antwoorden gekomen zijn, bijvoorbeeld als ze nog op hun vingers tellen. Hierdoor kunnen ze ingrijpen en begeleiden waar dat nodig is.

De didactische uitgangspunten van de reguliere rekenmethodes Pluspunt en De wereld in getallen zijn ook in Rekenroute toegepast. Hierdoor krijgen ook rekenzwakke kinderen de rekenbasis die aansluit bij hun niveau en toekomstperspectief. De laatste inzichten zijn in Rekenroute verwerkt, zoals het protocol ERWD, het drieslagmodel en het werken met basisstrategieën.


Wellicht ook interessant