Antwoordenboek M7 Je kunt het! | Groep 7 | Leesfontein | Versie 1

640600
Antwoordenboek M7 Je kunt het! | Groep 7 | Leesfontein | Versie 1


Antwoordenboek M7 Je kunt het! Voor groep 7 bij Leesfontein.

Een methode met de nieuwe avi-niveaus. Speciaal voor verschillende ‘soorten' lezers zijn er aparte aanpakken; een aanpak voor risicolezers, een aanpak voor methodevolgers en een aanpak voor snelle lezers. De begeleiding van de leerkracht wisselt gedurende de leesles van minimaal tot intensief.
Kenmerken:
- lesstof verdeeld over 32 lesweken, 4 blokken van 8 weken gevolgd door 1 à 2 weken vrij lezen en leesbevordering
- groep 4/5: 3 basislessen en een toepassingsles, groep 5/6: 2 basislessen en een toepassingsles
- 3 niveaugroepen methodevolgers, risicolezers en snelle lezers
- convergente en divergente differentiatie mogelijk
- toetssite geeft inzicht in leesontwikkeling van de groep/ individuele leerling en geeft advies over indeling aanpak en inrichting leesonderwijs
- rekening gehouden met de identiteit van de school


EAN-code9789089011954
LesmethodeLeesfontein
UitgeverijGroen Educatief
VersieVersie 1
Uitgiftejaar2010