Het belang van samenspel

Voor het ontwikkelen van motorische, cognitieve en sociale vaardigheden.

samen spelen

Samen spelen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, met name voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Dit gaat niet zonder slag of stoot, maar kinderen leren naarmate ze ouder worden steeds beter hoe samen spelen precies werkt. Zo leren ze samenwerken, op hun beurt wachten en rekening houden met een ander.

”Spelen is goed voor de ontwikkeling van de motoriek, de cognitieve ontwikkeling (het kunnen opnemen en verwerken van kennis en informatie) en de sociale ontwikkeling.”

Het ontstaan van samenspel

Een globale schets van de ontwikkeling per leeftijdscategorie.

 • 0-2 jaar
  0-2 jaar

  Tot hun tweede jaar is het spel van kinderen nog grotendeels op zichzelf gericht. Het kind heeft in het spel nog weinig anderen nodig en alles draait nog om het kind zelf. De interactie met anderen kan al wel worden gezocht, maar je kunt nog niet spreken van samen spelen.

 • 2 tot 3 jaar
  2-3 jaar

  Vanaf een jaar of twee beginnen kinderen ook meer oog te krijgen voor anderen om hen heen. De interesse in anderen is gewekt, maar nog wel voornamelijk gericht op het kind zelf (kan ik dat ook? Wil ik dat speelgoed ook? etc.). Er is nu nog vooral sprake van naast elkaar spelen in plaats van samen spelen.

 • 3-4 jaar
  3-4 jaar

  Rond het derde jaar wordt er steeds vaker een ander kind betrokken bij het spel. Vaak nog toevalligerwijs, omdat beide kinderen toevallig met hetzelfde speelgoed willen spelen, maar de eerste stappen richting samenspel worden gezet. Dit gaat vaak nog wel gepaard met conflicten, want het delen van speelgoed blijft nog steeds een beetje moeilijk.

 • vanaf 4 jaar
  Vanaf 4 jaar

  Zo rond de leeftijd van vier jaar beginnen kinderen elkaar ook echt op te zoeken om samen te spelen. Kinderen ontdekken dat samen spelen het spel veel leuker maakt. Want wat is een politie zonder boef? Rond deze leeftijd ontstaan ook de eerste ’vaste vriendschappen’. Kinderen ontdekken dat andere kinderen ook wensen en gevoelens hebben waar rekening mee gehouden moet worden.


Een greep uit het assortiment om samenspel te bevorderen bij jonge kinderen.