Taal en Spelling

Een uitgebreid aanbod taal- en spellingsmethodes.

taal en spelling

We gebruiken taal om te spreken, luisteren, lezen en schrijven. Zo maken we onze wensen kenbaar, vertellen en vragen we iets of uiten we onze gevoelens. Communiceren bestaat niet uit woorden alleen, ook gebaren, mimiek, lichaamshouding, intonatie en tekenen zijn uitingen hiervan. Interactief taalonderwijs waarbinnen taalbeschouwing, woordenschat, grammatica, lezen en spelling worden geïntegreerd helpen de leerlingen om later te functioneren in de maatschappij.

Alles voor goed taal- en spellingsonderwijs

taal en spelling

Alle methodes op een rij

Ben je met jouw school toe aan een nieuwe taal- en spellingsmethode?
Er valt nogal wat te kiezen. Wij helpen je graag om de juiste stappen te zetten richting een nieuwe methode.
Lees meer