VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

Alle peuter- en kleuterpakketten overzichtelijk op een rij.

Kinderen worden spelenderwijs voorbereid op het schoolse leren in de latere groepen binnen het basisonderwijs. In de peuter- en kleuterpakketten worden handelende activiteiten aangeboden binnen herkenbare thema’s. Het opdoen van ervaringen staat centraal.

VVE

Peuterpakketten

Voorschoolse educatie voor kinderen tussen de twee en een half tot vier jaar.
Deze pakketten richten zich vooral op de sociaal-emotionele vaardigheden en zintuigelijke activiteiten.

Kleuterpakketten

Vroegschoolse educatie voor kinderen op de basisschool.
Bij deze pakketten worden ontluikende geletterdheid, gecijferdheid en motoriek gestimuleerd.
VVE

VVE ontwikkelingsgebieden

 • VVE
  Taalontwikkeling

  Het aanleren en vergroten van de woordenschat en het stimuleren van de beginnende geletterdheid.

 • VVE
  Beginnende rekenvaardigheid

  Het leren tellen, het meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.

 • VVE
  Motorische ontwikkeling

  Het ontwikkelen van zowel de grove als de fijne motoriek.

 • VVE
  Sociaal-emotionele ontwikkeling

  Het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en -werken.