Digitaal geletterd met Heutink ICT

Het begint bij de leerkracht en docent.

digitaal

Razendsnelle digitale ontwikkelingen
We leven in een tijd van ongekende technologische versnelling. Dat vraagt om nieuwe leerdoelen die zijn aangepast aan de samenleving en de razendsnelle ontwikkelingen die zich voordoen. Met dit fenomeen krijgen leraren en leerlingen op ieder leerniveau te maken, van praktijkonderwijs tot universiteit. Daarom is het voor leerkrachten en docenten van groot belang dat ze genoeg kennis hebben van de digitale versnelling. Alleen digitaal geletterde leerkrachten en docenten kunnen regisseur blijven van hun onderwijs en hun leerlingen opleiden tot digitaal geletterde mensen.

Kennisoverdracht en kennisconstructie
Ruwweg zijn er twee manieren waarop je onderwijs in digitale geletterdheid kunt benaderen. Sommige scholen kiezen voor kennisoverdracht; heel pragmatisch, met vooral oog voor primaire digitale vaardigheden. Digitale geletterdheid is dan bijna een op zichzelf staand leergebied. Maar er zijn ook scholen die meer zien in kennisconstructie, met aandacht voor de soft skills die nodig zijn om te komen tot talentontwikkeling in een veel ruimere zin van het woord.

 • Basisvaardigheden ontwikkelen
 • ICT-geletterde leerlingen opleiden
 • Pedagogisch – didactisch gebruik van ICT
 • ICT-rijke leerarrangementen

Werken aan competenties van de leerkracht en docent

Heutink ICT heeft een voorkeur voor een combinatie van de smalle en brede benadering. Zo helpen ze scholen digitale geletterdheid te integreren in het overkoepelende domein van talentontwikkeling. Daarbij wordt er een essentieel uitgangspunt gehanteerd: om onderwijs in digitale geletterdheid tot een succes te maken, moet je ervoor zorgen dat je als school ook de vereiste digitale ontwikkeling doormaakt. Je kunt leerlingen alleen digitaal geletterd maken als je leerkrachten en docenten daarvoor de vereiste competenties hebben.

Niveau 1 - Basisvaardigheden ontwikkelen

Niveau 2 - Opleiden tot ICT-geletterde leerlingen

Niveau 3 - Pedagogisch - didactisch gebruik van ICT

Niveau 4 - Ontwerpen van ICT-rijke leerarrangementen

Meer voor digitale ontwikkeling

 • kijk
  ICT-bekwaamheidsscan

  Digitale geletterdheid is een must voor de generaties van nu en de toekomst. Maar wil je als school je leerlingen digitaal geletterd maken, dan moeten je leraren wel de vereiste competenties hebben. Met de ICT-bekwaamheidsscan helpt Heutink ICT je de op jouw school aanwezige kennis en skills in kaart te brengen. Naar aanleiding van de scan krijg je advies over hoe je de vaardigheden op jouw school verder kunt ontwikkelen.

 • adviseren
  Adviesdiensten

  Wil jij bepalen waar je als school heen wilt? Hoe techniek je daarbij kan helpen en hoe je uit die techniek het maximale rendement haalt? Of hoe je invulling geeft aan ’nieuwe’ thema's als digitale geletterdheid? Heutink ICT kan je adviseren over de mogelijkheden en je op weg helpen.

 • trainen
  Trainingen

  Digitale geletterdheid is een eis die straks niet alleen aan leerlingen wordt gesteld, ook van leraren mag het worden verwacht. Sterker nog: leraren met onvoldoende kennis en skills op dit gebied kunnen de mogelijkheden van ICT nooit optimaal benutten. Wil jij werk maken van de digitale ontwikkeling van je medewerkers? Dan biedt Heutink ICT de scholing die je nodig hebt.

Whitepaper: Digitale geletterdheid

laptops

Aan de slag met digitale ontwikkeling

Wil jij op jouw school ook werk maken van de digitale ontwikkeling die nodig is om je leerlingen écht digitaal geletterd te maken?
Of je nu kiest voor kennisoverdracht of kennisconstructie, Heutink ICT kan je hierbij helpen.
Lees meer