Inrichting die de onderzoeksdrang uitdaagt
”Het is van wezenlijk belang dat het kind zoveel mogelijk zelf ontdekt. Als we hem helpen elk probleem op te lossen beroven we hem juist van datgene wat voor zijn mentale ontwikkeling het belangrijkst is (Emmi Pikler). ”

Emmi Pikler (1902-1984) was kinderarts in Boedapest. Later nam ze de leiding van een kindertehuis over waardoor ze 50 jaar lang het jonge kind nauwlettend kon observeren. Ze werkte vanuit de visie dat kinderen recht hebben op aandachtige en liefdevolle begeleiding door de volwassenen. Deze visie en ideeën komen duidelijk terug in het Pikler speelmateriaal.

De pedagogische visie van Emmi Pikler

  • Het kind is al bij zijn geboorte uitgerust met het vermogen tot communiceren
    en leren. De volwassene schept de voorwaarden waaronder de competenties
    en de autonomie van het kind tot ontwikkeling kunnen komen.
  • De liefdevolle aandacht van mens tot mens geeft het kind een gevoel van
    veiligheid en geborgenheid. Kinderen slapen tevreden en spelen aandachtig wanneer ze in de verzorgingssituatie rust, tijd en aandacht krijgen.
  • Baby’s zijn nieuwsgierig en ondernemend. Ieder kind leert spelend en bewegend. Voor de volwassenen is het de uitdaging om de voorwaarden daartoe scheppen.

Voorwaarden
1 zelfstandige bewegingsontwikkeling
De volwassene bereidt een veilige omgeving voor waarin het kind uit eigen initiatief actief kan bewegen en spelen. Een kind dat de kans krijgt in zijn eigen tempo te leren bewegen, onderzoeken en spelen, leert goed kruipen, zitten, staan en lopen. Deze harmonieuze bewegingsontwikkeling heeft een positieve invloed op zijn gevoel van welbevinden, zijn zelfbeeld, zijn spreken en denken.

2 betrouwbare relatie met de volwassene
De verzorgingsmomenten, maaltijden, verschonen, aan- en uitkleden en naar bed brengen bieden de mogelijkheid samen te zijn met het kind. De kwaliteit van de zorg wordt mede bepaald door wederkerig-heid in de interactie tussen de volwassene en het kind. Als een kind de kans krijgt in zijn eigen verzorging een actieve deelnemer te zijn in plaats van een passieve ontvanger, vergroot dit zijn gevoel van autonomie en zelfvertrouwen.

3 spel
Voor een kind dat de tijd en ruimte krijgt tot eigen activiteit bestaat er geen onderscheid tussen bewegen, spelen en leren. Deze drie vormen ‘het werk’ van baby en peuter. De volwassene staat garant voor een afwisselende en uitdagende omgeving die nauwkeurig is afgestemd op de interesse en ontwikkelfase van het kind.

4 klimmen
Baby’s die beginnen met tijgeren ontwikkelen tevens de drang tot klimmen. Het is belangrijk dat ze hun eerste ervaringen  met klimmen dicht bij de grond kunnen opdoen. Zo leren ze onder andere hoe ze zichzelf kunnen opvangen als ze vallen. Dit helpt hen in het vinden van de juiste balans. Door bewegen en klimmen vergroot een kind zijn eigen fysieke vaardigheid en ontwikkelt het een duidelijk gevoel voor zijn mogelijkheden en grenzen.