Navigation

Voortgezet technisch lezen

Na het aanvankelijk lezen start het voortgezet lezen. De klanktekenkoppeling is geautomatiseerd en bij technisch lezen gaat de aandacht naar de letter- en klankclusters. Als school kun je op twee verschillende manieren aan de slag met voortgezet lezen, beiden met hetzelfde doel. De eerste is het apart aanbieden van elk leesdomein. Door afzonderlijke aandacht per domein kan gerichte instructie gegeven worden. De tweede aanpak is compleet lezen, waarbij de samenhang gezocht wordt tussen de leesdomeinen. Lezen wordt hiermee minder een instructievak en meer een vaardigheid die je heel veel moet doen.
Lees meer.