Semsom

Semsom is een rekenmethode voor groep 1 tot en met 4. In groep 3 en 4 wordt er gewerkt met een leerpakket per leerling, bestaande uit software en werkboekjes met daarnaast aanvullende materialen. Voor groep 1 en 2 zijn de materialen separaat verkrijgbaar.
Uitgebreide methode informatie.