Verkeer

Verkeerslessen zijn belangrijk voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Vaardigheden als het veilig oversteken, verlenen van voorrang en het aangeven van richting komen we dagelijks tegen. Daarnaast is het van belang dat kinderen de belangrijkste verkeersborden leren herkennen en begrijpen. Uiteindelijk is het doel dat alle kinderen zelfstandig én veilig deel kunnen nemen aan het verkeer als passagier, bestuurder of wandelaar.