Kunst en cultuur

Onderwijs in kunst en cultuur is van grote waarde voor de kennisontwikkeling, persoons- en maatschappelijke vorming van leerlingen. Leerlingen krijgen tijdens lessen beeldende kunst, drama, muziek en lessen over cultureel erfgoed een breed scala aan mogelijkheden aangereikt om te communiceren en samen te werken. Ze leren spelen, verbeelden en alle zintuigen gebruiken. Wij hebben naast methodes voor kunstzinnige oriëntatie ook materialen als muziekinstrumenten, tekenboeken en liedjesbundels.