Handleiding Spelling | Groep 8 | Taal actief | Versie 4

614385
Handleiding Spelling | Groep 8 | Taal actief | Versie 4


Handleiding Spelling voor groep 8 bij Taal actief versie 4.


De map bestaat uit losse katernen per thema. Het start met de algemene handleiding, waarin bijvoorbeeld didactiek, organisatie, opbrengst gericht werken en snel zicht op de leerlijn van de groep is opgenomen. Daarna volgen de themakaternen. Naast de afdruk van het leerlingmateriaal staan de didactische en organisatorische aanwijzingen weergegeven. Vervolgens zitten achterin de map de leerlijnen, registratiebbladen, extra oefenstof en dictees (kopieerbladen) opgenomen.
Via de digibordsoftware zijn de lesbeschrijvingen ook digitaal te benaderen.


EAN-code9789034568595
LesmethodeTaal actief
UitgeverijMalmberg
VersieVersie 4
SerieSpelling