Zelfstandig werken

Zelfstandig werken is een middel om gedifferentieerd onderwijs te realiseren met als doel leerlingen meer verantwoordelijkheid te geven over hun eigen leerproces. De hulp van de leerkracht raakt op de achtergrond en de leerling vindt zelf oplossingen voor zijn problemen. De leerling moet een gevoel van competentie en autonomie krijgen. Op deze pagina vind je materialen voor extra oefening of uitdaging die algemeen én voor meerdere domeinen inzetbaar zijn.