Geïntegreerd zaakvakonderwijs

Door een veelzijdige benadering van een thema komen diverse leerinhouden aan bod in een betekenisvolle context binnen geïntegreerd, thematisch onderwijs. Naast aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek is er ook aandacht voor probleemoplossend vermogen. Hiermee groeien en ontwikkelen de leerlingen ook in andere 21e-eeuwse vaardigheden als samenwerken, luisteren en leren.