Creatief werken 3x anders Lestips voor meer variatie

a.
Laat kinderen ook eens samen of in groepjes knutselen. Geef hen een (vrije) groepsopdracht en veel materiaal om mee te knutselen. De kinderen worden gestimuleerd om te overleggen en samen te werken. Zo werken zij op eenvoudige wijze aan één van de 21st century skills!

b.
Alle kunstwerken die gedurende een thema gemaakt worden, kunnen verzameld worden in een speciale hoek in de klas: het ‘museum’. Als het thema ten einde loopt, kunnen de kinderen met een zelfgemaakte flyer de ouders uitnodigen voor een expositie.

c.
Reflectie is een van de kerndoelen bij kunstzinnige oriëntatie. In een speciale complimentenronde aan het einde van de dag of week, kunnen klasgenootjes aangeven wat zij mooi vinden aan de gemaakte werkjes uit de ‘museumhoek’. Dit stimuleert het zelfvertrouwen bij de kinderen, waardoor zij zich ontspannen voelen, makkelijker nieuwe uitdagingen aangaan en fouten durven maken.