Een vaste kring Inrichtingsidee

Steeds vaker kiezen leerkrachten voor een vaste kleine kring in het groepslokaal. De zitplaatsen kunnen gevormd worden door zitbanken, stoeltjes of kussens. Ook een bankstel dat buiten kringtijd dienst kan doen als knusse zit- of leeshoek kan uitstekend gebruikt worden. Voorwaarde blijft dat iedereen deel kan nemen aan de activiteit en dat kinderen prettig kunnen zitten.

Een paar weetjes:

  • Een vast kring in de groep levert per dag 5 minuten extra effectieve leertijd op.
  • Het gebruik van zitbanken in de kring levert per 5 kinderen een halve meter meer ruimte op. In een klas van 30 kinderen betekent dit een ruimtebesparing van maar liefst 3 meter.