Voor ieder wat wils… Lesgeven op verschillende niveaus

Vroeger maakten alle kinderen dezelfde opdrachten op dezelfde manier. Later bedacht de juf extra suggesties voor kinderen die meer of minder aan konden. En nu? Nu nemen de uitgeverijen en spelontwikkelaars dit werk uit handen. In de handleidingen worden volop suggesties gedaan, waardoor de kinderen les krijgen op hun eigen niveau. En dit alles volgens een vaste leerlijn. Dit zorgt pas echt voor adaptief en efficiënt werken.

Een paar voorbeelden hoe de kleuterpakketten Schatkist en Kleuterplein omgaan met lesgeven op verschillende niveaus:


Schatkist
  • Welke woorden leren de kinderen? Ze staan aangegeven voor de differentiatieniveaus maan, zon en ster, zowel voor groep 1 als 2.
  • Per groep suggesties voor differentiatie.
  • Bij elke activiteit is er apart aandacht voor tips en verdieping.

Kleuterplein
  • Voor een vouwactiviteit wordt per groep een doel, een instructie en bijpassend kopieerblad weergegeven.
  • Het leerdoel wordt per groep weergegeven.
  • Specifieke vragen en opdrachten voor groep 1, groep 2 en plusleerlingen.
  • De grote kring wordt verdiept in een kleine kring voor groep 1 en 2.

Wist u datje

Een goede les begint met een goede lesvoorbereiding. De uitgebreide handleidingen van kleuterpakketten als Schatkist of Kleuterplein bieden daarbij Houvast. Uit onderzoek (Tivnan, Hemphill, & Ivins, 2002) blijkt dat de leerkracht uiteindelijk de grootste rol speelt in de informatieoverdracht naar de leerlingen.