Een uitgebalanceerd materiaalaanbod Tip voor een jaarlijkse check met de inventarisatiehulp

Een goede inventarisatie van uw ontwikkelingsmaterialen bij de doelen voor taal, rekenen en (schrijf-)motoriek geeft een helder zicht op uw leeraanbod. Met de inventarisatiehulp krijgt u snel inzicht in uw ontwikkelingsmaterialen. U kunt afvinken welke materialen (inclusief aantal) reeds bij u in school aanwezig zijn. Op deze manier stelt u een goed doordacht en beredeneerd aanbod aan spel- en ontwikkelingsmaterialen samen. Door de inventarisatiehulp jaarlijks eenmalig in te vullen, weet u zeker dat er aan de individuele leerbehoeften en leerdoelen van alle kinderen uit de klas tegemoet gekomen kan worden.