Online de ontwikkeling volgen Mijn Omgeving Online ook geschikt voor ouders

MOO, Mijn Omgeving Online), het startportaal voor het onderwijs, biedt de mogelijkheid om ouders de ontwikkelingen van hun kind online te laten volgen:

  • De leerkracht kan inzage geven in de leeractiviteiten van het kind, bijvoorbeeld een werkstuk waar de leerling trots op is. Via de ’Dit ben ik pagina’ kunnen ouders op de hoogte blijven van de schoolactiviteiten.
  • Ouders kunnen de digitale schoolagenda raadplegen.