Omgekeerde oudergesprekken Tweerichtingsverkeer - variatie op de traditionele gespreksvorm

Traditioneel worden gesprekken op school gevoerd vanuit de informatie van school. Deze wordt tijdens een gesprek aangevuld met de informatie van thuis. Bij een “omgekeerd” oudergesprek staat de informatie van de ouder centraal, aangevuld met de informatie vanuit school. Ouders kunnen aan leerkrachten uitleggen hoe zij hun kind zien. Ouders en leerkracht wisselen kennis uit over het kind wat het welbevinden van het kind kan vergroten.

TIP - vergroot de betrokkenheid van ouders bij het 10-minutengesprek
Bij oudergesprekken zoals 10-minuten gesprekken zijn leerkrachten in veel gevallen de gespreksleiders en nemen ouders een luisterende houding aan. Om ouders te stimuleren voorafgaand aan het gesprek zelf ook over gespreksonderwerpen na te denken, kun je hen een week voor het gesprek een formulier met een aantal vragen geven. Zo kunnen de ouders eerst zelf vertellen over hun kind. Download hier een voorbeeldformulier.