Oh oh… Als dat maar goed gaat! Lestip thematische oefening

Wanneer u thematisch werkt, is het zinvol om de thema’s in zoveel mogelijk lessen terug te laten keren. Werkt u bijvoorbeeld met het thema “restaurant”, dan biedt dit voldoende mogelijkheden om dit onderwerp ook tijdens een spelles aan bod te laten komen. Laat kinderen een parcours afleggen met dienblad en plastic glaasjes. Lukt dit zonder de glaasjes te laten vallen? Maak het parcours nog spannender door er een tijdslimiet aan te koppelen.