Binnen- of buitenomgeving? De verschillen in ontwikkelingskansen

De buitenomgeving verschilt kwalitatief van de binnenomgeving. Kinderen hebben er meer bewegingsvrijheid, mogen meer geluid maken en kunnen meer exploreren en experimenteren. Het biedt een scala aan zintuiglijke ervaringen die het lichaam stimuleren. Kinderen zijn buiten minder afhankelijk van de leerkracht. Er wordt meer verwacht van hun zelfstandigheid, waardoor ze zich vrijer voelen en gedragen. Dit geldt ook voor het contact met andere kinderen en het zelf oplossen van problemen.

De buitenomgeving geeft kinderen de mogelijkheid hun durf, uithoudingsvermogen en ondernemingslust te gebruiken. Spannende spelletjes, zoals verstoppertje en tikkertje, kunnen buiten gespeeld worden. Bij buiten spelen hoort ook het omgaan met natuurlijke elementen, het ervaren van de seizoenen (tijdsbeleving), onderzoeken van insecten (natuuroriƫntatie), enzovoort. Omdat buitenspel bij kinderen aan een andere behoefte voldoet dan binnenspel biedt het ook andere ontwikkelingskansen.

(De wereld van het jonge kind, nr. 4, jaargang 42, dec 2014)