MULTIFUNCTIONELE ONTMOETINGSPLEK VOOR JONG EN OUD

De grote centrale ruimte doet dienst als multifunctionele hal. Zowel de dagopvang als de buitenschoolse opvang maken gebruik van de functionaliteiten in de centrale hal. Ook als er momenten zijn dat de ouders de opvang bezoeken wordt de centrale hal ingezet.