Nieuw: Estafette editie 3

Geschreven op maandag 1 oktober 2018

 

Zwijsen voegt begrijpend lezen toe aan de vernieuwde Estafette  

Goed kunnen lezen is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van een kind, daar is iedereen het wel over eens. Estafette, de leesmethode van Zwijsen voor groep 4 tot en met 8, brengt al jaren het leesonderwijs tot leven in vele klaslokalen. Vanaf januari 2019 verschijnt de nieuwste versie en kunt u in de groepen 4, 5 en 6 starten met de E-delen. Vanaf augustus 2019 is de methode compleet voor alle jaargroepen.

De beste stimulans om te leren lezen, is plezier in lezen

Sterke punten van Estafette 3

 • De eerste methode voor technisch lezen mét begrip.
  Tot op heden werden technisch lezen en begrijpend lezen gezien als 2 verschillende vakgebieden. Estafette 3 stapt hier vanaf: hoofddoel van de methode is het vloeiend kunnen lezen van teksten mét begrip.
 • Stelt de tekst centraal.
  Niet de leesstrategieën en –doelen staan centraal, maar de tekst zelf. Dit is een belangrijk uitgangspunt van Close Reading: om begrijpend te leren lezen is deze aanpak bewezen effectiever én zorgt tevens voor meer motivatie bij de leerlingen.
 • Meer leesplezier door grote variatie aan tekstsoorten speciaal geschreven door bekende kinderboekenschrijvers. Naast de leesvaardigheid is het voor de leesontwikkeling van de leerlingen ook van belang dat zij bekend raken met diverse tekstsoorten en genres. Estafette editie 3 zijn allerlei type teksten verweven. Denk aan: informatieve teksten, recepten, moppen, gedichten, krantenartikelen.
 • Uitdaging voor iedere leerling.
  Estafette 3 biedt differentiatie in drie niveaus, om zo rekening te houden met de behoefte van elke leerling.
 • Software en leesseries voor school én thuis.
  Kinderen kunnen volop extra oefenen met materiaal dat aansluit bij wat ze in de les leren.
    
 

Volgens de uitgangspunten van Close Reading

Nieuw aan Estafette 3

 • Vernieuwde leerlijn technisch lezen
 • Sterke doorgaande leerlijn voor Leesontwikkeling met Veilig leren lezen Kim-versie
 • Vloeiend lezen, leesbegrip en leesbevordering in elke les
 • Groepsinstructie, ook voor de betere lezers
 • Centrale instructie mogelijk voor combinatiegroepen
 • Werkboek focust op lezen, minder schrijfoefeningen
 • Oefensoftware nu ook voor thuis

Doorgaande leerlijn

Zwijsen biedt een doorgaande leerlijn voor leesontwikkeling in het basisonderwijs: van Schatkist (kleuters) via Veilig leren lezen (groep 3) naar Estafette (groep 4 tot en met 8). Deze methoden hanteren dezelfde visie als het gaat om taal en lezen. De leerlijnen sluiten naadloos op elkaar aan en zorgen samen voor de ontwikkeling van een goede leesvaardigheid. Maakt u gebruik van andere methoden? Ook dan is Estafette 3 uitstekend te combineren.

Estafette 3 sluit volledig aan bij de nieuwste leestoetsen van Cito

Aanvullende leesseries

     

Scholen die investeren in leesplezier bij kinderen én leerkrachten, halen op de langere termijn betere resultaten bij zowel technisch als begrijpend lezen. Investeer daarom in de boekencollectie voor uw school, zodat kinderen een ruime keuze hebben uit leuke boeken.

De aanvullende leesseries bij Estafette editie 3 sluiten 100% aan bij de methode én bij de voorkeur en de belevingswereld van kinderen. Met boeken van de bekendste hedendaagse kinderboekenmakers en met strips, moppenboeken en toneelleesboeken. Samen met Estafette vormen de leesseries een compleet pakket voor voortgezet technisch lezen én leesbevordering.  

 

Meer informatie

Voor meer informatie over Estafette 3 kunt u terecht bij onze klantenservice of uw adviseur.