Typ de wereld over met Pica Typen

Geschreven op woensdag 8 augustus 2018

 

Aan de slag met digitale vaardigheden? Vergeet het typen niet! 

Goed leren typen is belangrijker dan je denkt. Leerlingen die goed blind kunnen typen, kunnen zich op de middelbare school beter concentreren op de tekst en hebben een betere lichaamshouding. Jorien Castelein, directeur van uitgeverij Blink, en typecoach Sandra Noordam van Pica Typen vertellen.  

Geven niet alle scholen al les in typen?

Jorien: “Nee, en zeker niet klassikaal, vaak is het iets extra’s voor buiten schooltijd. In het buitenland is typen al veel vaker verplicht. Nederlandse scholen maken steeds meer gebruik van digitaal leermateriaal en devices in de klas en zijn serieus bezig met de ontwikkeling van digitale vaardigheden. Maar ze denken nog niet zo snel aan het belang van goed leren typen en het aannemen van een goede typehouding.”

Met Pica Typen maken leerlingen een wereldreis langs 60 bestemmingen. Intussen leren ze blind typen met tien vingers. Waarom blind, eigenlijk?

Jorien: “Omdat dat snelheid geeft, en leerlingen zich dan beter kunnen concentreren op de tekst die ze typen. Ze hoeven niet steeds naar letters te zoeken. Ook voorkomt het een niet-ergonomische lichaamshouding die tot lichamelijke klachten kan leiden. Wij raden scholen echt aan hun leerlingen zo’n typecursus te laten doen. Het kost je ongeveer drie maanden een kwartier per dag. Uiteindelijk win je er tijd mee in de les en het voorkomt lichamelijke problemen en een moeizaam traject waarin je verkeerd aangeleerd typegedrag weer moet afleren. Zoals we kinderen leren met een leesbaar handschrift te schrijven, zo moeten we ze ook vaardig en snel leren typen.”

Typecoach Sandra: “Daarom bieden we Pica Typen al aan vanaf groep 5. Je kunt iets beter meteen goed aanleren dan dat je het weer moet afleren.” 

 

Pica Typen was er al voor thuis. Nu is er de editie voor scholen. Wat is het verschil?

Jorien: “Bij de scholeneditie heeft de leraar een dashboard waarop hij of zij de voortgang van alle leerlingen kan volgen. Ook kan het voordelig zijn een schoolabonnement te nemen en dit aan te bieden aan de bso of aan ouders. Een leerling kan de cursus in zijn eigen tempo volgen, zowel op school als thuis. Je hoeft het dus niet als extra vak in te roosteren. Van scholen die de typecursus al via school aanbieden horen we dat ook ouders het waarderen. Zij willen natuurlijk graag dat hun kind zo goed mogelijk voorbereid naar de middelbare school gaat, en dit geeft ze een voorsprong.”

Een leerling kan de cursus in zijn eigen tempo volgen, zowel op school als thuis.

Pica Typen heeft twee ‘echte’ typecoaches in dienst die de kinderen coachen. Wat doen zij precies?

Typecoach Sandra: “De kinderen krijgen tussen de oefeningen door natuurlijk al uitleg. Ik houd daarnaast in de gaten hoe het gaat en communiceer met ze via een chatprogramma. Als een kind moeite met de gestelde doelen voor de snelheid of nauwkeurigheid heeft, of ik vermoed dat het dyslectisch is of spellingsproblemen heeft, dan neem ik contact op met de school. In overleg pas ik de doelen dan aan. Of ik geef extra tips en aanwijzingen, bijvoorbeeld over het aanslaan van de hoofdletters of het herhalen van oefeningen. Het grappige is dat ze er altijd eerst vanuit gaan dat ik een robot ben. Zodra ze doorhebben dat ik echt besta willen ze vaak graag weten hoeveel ze nog moeten, of ze maken enthousiaste opmerkingen over de filmpjes en weetjes. En soms vragen ze me zelfs verkering (lacht).”

Oefenen met typen kan best saai zijn. Is Pica Typen dat niet?

Jorien: “Dat wil ik niet meteen beweren, oefenen is nooit écht leuk natuurlijk. Maar we zijn wel de snelste cursus met het laagste afhaakpercentage. We hebben de cursus samen met leerlingen ontwikkeld, en daaruit bleek dat ze een typecursus in bijvoorbeeld de vorm van een game in het begin even leuk maar later juist flauw vonden. Ons doel was daarom een cursus te maken die motiverend is, die leerlingen prikkelt en die ze echt willen afmaken. Daarom hebben we allerlei hilarische en interessante weetjes toegevoegd. Kinderen waarderen het dat we hen serieus nemen, dat we ze helpen hun aandacht erbij te houden en dat ze zo snel mogelijk resultaat zien van hun inspanningen.”  
 

Weten hoe scholen Pica Typen ervaren? Lees hier de blog met Arno Doeswijk van OBS De Archipel in Almere.


Interesse in of vragen over Pica Typen?