Bezoek onze informatiemiddag wereldoriëntatie

Geschreven op dinsdag 19 december 2017

 

Even bijpraten over onderwijs

Kennismaken met de wereld om hen heen, dat gaat als vanzelf bij kinderen als ze opgroeien. Hun wereld breidt zich uit van hun bedje, de box en de kamer naar het huis, de tuin en de straat. Hoe ouder ze worden, hoe groter hun wereld wordt. Later komen daar ook werelden bij die ze niet direct kunnen zien. In dit artikel geven wij u een aantal tips over hoe u het onderwijs in wereldoriëntatie aan kan pakken.

Waarom wereldoriëntatie?

     

Onderwijs heeft de belangrijke taak om te zorgen dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Wereldoriëntatie staat daarom in de meeste scholen prominent op het lesrooster. Aals kennisgebied komt het in de Wet op het primair onderwijs niet voor. Maar het wordt gebruikt als verzamelnaam voor de kennisgebieden natuur en techniek, ruimte (aardrijkskunde) en tijd (geschiedenis). Scholen zijn geheel vrij in de manier waarop zij het onderwijs in wereldoriëntatie inrichten. De kerndoelen zijn daarbij richtinggevend. 

De Onderwijsinspectie publiceerde in januari 2016 een brochure 'Wereldoriëntatie in de kijker'. Hierin doet de Onderwijsinspectie verslag van een onderzoek dat ze gehouden heeft onder 150 scholen. Er werden 400 lessen wereldoriëntatie bezocht. De inspecteurs zagen mooie voorbeelden van weloverwogen keuzes in het aanbod voor WO, doelgerichte relaties tussen WO en taal en inspirerende lessen waarin leraren en leerlingen samen op verkenning gingen.


Hoe verbeter ik het onderwijs in wereldoriëntatie?

Om het onderwijs in WO te verbeteren kan een school kiezen voor vijf invalshoeken

  • realiseren van een doorgaande lijn in het leerstofaanbod van groep 1 tot en met 8
  • zorgen voor samenhang in het leerstofaanbod
  • integreren van wereldoriëntatie en taalontwikkeling
  • vormgeven van inspirerende en activerende lessen
  • zicht krijgen op de ontwikkeling van de kennis en vaardigheden van de leerlingen 

In de brochure die te downloaden is via de website van de Onderwijsinspectie, zijn veel praktijkvoorbeelden, denkvragen en een kwaliteitsscan opgenomen. U kunt de brochure gebruiken om het gesprek te gaan over wereldoriëntatie op uw eigen school. En natuurlijk is het een prima voorbereiding voor de informatiemiddag WO die Heutink op verschillende dagen organiseert.

        

Hoe helpt de Heutink informatiemiddag me daarbij?

Op de informatiemiddag WO presenteren de verschillende uitgeverijen hun methodes voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek. U kunt de materialen bekijken, vragen stellen, methodes vergelijken en zien wat de voordelen zijn van digitaal werken. U kunt drie informatierondes van 45 minuten bezoeken.

De volgende uitgeverijen zijn aanwezig met hun methodes:

Exova Expeditie Wereld  - Let op, alleen aanwezig in Ede!  
Faqta Faqta  
Malmberg   Naut - MeanderBrandaan 2.0   Argus Clou GS - Argus Clou AK - Argus Clou N&T
Noordhoff Wijzer! GS - Wijzer! AKWijzer! N&T   
Onlineklas Topondernemers   
Zwijsen De Zaken - TijdzakenNatuurzaken - Wereldzaken  
Blink Blink Wereld - Blink Geïntegreerd  


Wat is het programma?

Het programma voor de informatiedagen ziet er als volgt uit:

13.30  inloop met koffie en thee 
14.00  informatieronde 1 
14.45  informatieronde 2
15.30  pauze 
15.45  informatieronde 3 

 

De informatiemiddagen worden gehouden op vijf locaties, op vijf verschillende dagen. U kunt zich opgeven door op de plaatsnaam in het overzicht hieronder te klikken.

                              
Rijssen Ede Leek 's Heer Hendrikskinderen Den Haag
31-01  07-02  14-02  28-02  07-03 

 

LET OP: De inloop van de informatiemiddag op 28-02 start om 14.15 in verband met het rooster van de school waar we te gast zijn.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het vormgeven van onderwijs in wereldoriëntatie, neem dan contact met ons op. Uw adviseur kan u helpen om een weloverwogen en gedegen keuze te maken voor een nieuwe methode. En vergeet niet om onze Facebook en Twitter pagina's te volgen voor het laatste nieuws over onderwijs.