Ontdek Het Zelf | Lessen over Mondriaan

Geschreven op woensdag 18 oktober 2017

 

Onderzoekend en ontwerpend leren over actuele thema’s

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de  kunstbeweging De Stijl in Leiden is opgericht. Nederland viert dit met het feestjaar Mondrian to Dutch Design. En u kunt als leerkracht op een simpele en laagdrempelige manier twee vliegen in één klap slaan. U geeft les over Mondriaan, en laat uw leerlingen kennis maken met wetenschap en technologie.

Wie was Mondriaan

Pieter Cornelis Mondriaan was een Nederlandse kunstschilder en kunstheoreticus. Hij was één van de oprichters van De Stijl en is vooral bekend geworden door zijn abstracte kunst met daarin alleen de drie primaire kleuren en strakke lijnen. Denk bijvoorbeeld aan Victory Boogie Woogie. Piet Mondriaan leefde van 1872 tot 1944.

Hoe geef ik W&T een plek in mijn lesprogramma?

Iedere leerkracht gunt zijn leerlingen het beste onderwijs dat er is. Onderwijs waarin zij hun talenten maximaal kunnen inzetten en ontwikkelen, dat toekomstgericht is en waarin leerlingen de wereld om hen heen ontdekken vanuit verschillende invalshoeken. Met onderwijs in Wetenschap & Technologie ontdekken leerlingen die wereld door te experimenteren, onderzoeken en nieuwsgierig te zijn. De didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren staat centraal. Leerlingen proberen als echte uitvinders antwoord te vinden op allerlei vragen en worden gestimuleerd slimme oplossingen te bedenken. 21ste eeuwse vaardigheden als creativiteit, ondernemerschap en kritisch denken zetten de leerlingen volop in!

Maar mijn lesprogramma zit vol

Welke leerkracht wil dit nou niet? De realiteit is echter dat lesprogramma’s erg vol zitten. Als leerkracht ben je al blij dat je aan al je lessen toekomt en je je doelen behaalt. Hoe kun je dan op een laagdrempelige manier het onderzoekend en ontwerpend leren een plek geven in jouw lespraktijk? Hoe zorg je ervoor dat het geen extra vak wordt, maar je het integreert? Zonder dat je direct alle methodes over boord gooit?

Kant-en-klaar lesmateriaal

     Ontdek het zelf is een lespakket voor alle groepen van het basisonderwijs. Leerlingen gaan aan de slag met uitdagingen waarin nieuwsgierigheid, creativiteit en probleemoplossend vermogen maximaal gestimuleerd worden. Het lespakket bestaat uit kant- en – klare lesbrieven die je direct kunt inzetten in je klas. En materialen zijn aanwezig op school of zijn eenvoudig aan te schaffen. De uitdagingen sluiten aan bij de kerndoelen en gaan uit van actuele thema’s, waardoor ze gemakkelijk zijn in te zetten bij een projectweek of thema. 

Deze editie: onderzoekend en ontwerpend leren met Mondriaan

De Stijl maakt onderdeel van de canon van de Nederlandse geschiedenis. De Canon bestaat uit vijftig belangrijke gebeurtenissen of personen, en is daarom ook opgenomen in de kerndoelen voor het basisonderwijs. In de lessen van Ontdek Het Zelf gaan uw leerlingen aan het werk met het gedachtengoed van Mondriaan. Ze gaan zelf een gebouw bedenken, maken een hip en modern vlog over zijn leven en ontwerpen een quiz om aan andere leerlingen te geven. Kortom, een veelzijdige benadering van Mondriaan en zijn werk zodat u rijke lessen kunt verzorgen.       

Ga ook de uitdaging aan

Omdat we u graag helpen om op een laagdrempelige manier aandacht te besteden aan W&T in uw lessen en u en uw leerlingen graag kennis willen laten maken met de mogelijkheden van de uitdagingen van Ontdek het zelf kunt u de uitdagingen rond het thema Prinsjesdag gratis en vrijblijvend downloaden. Klik daarvoor in het schema hieronder.

    
   

Groep 1-2
Ontwerp en maak een Mondriaan toren

Groep 3-4
Onderzoek welke kleur door een Mondriaan glas-in-lood gaat

Groep 5-6
Ontwerp een Kwisterspel in Mondriaanstijl

Groep 7-8
Onderzoek de kleuren die in een zeepbel te zien zijn

Plusklas
Maak een vlog over het leven van Mondriaan

   

Ook altijd als eerste de nieuwe Ontdek het zelf uitdagingen ontvangen?

Laat dat dan hier weten. De planning voor de verschijningsdata in dit schooljaar is als volgt:

Prinsjesdag  reeds verschenen 
Mondriaan  reeds verschenen
Olympische Spelen  week 02 - 2018 
Moestuintjes  week 10 - 2018 
In levende lijve  week 14 - 2018 
Vakantiehuis  week 23 - 2018 

Meer over lesproject Ontdek het zelf

TechYourFuture wil, samen met HEIN! en Heutink, leerlingen op de basisschool helpen deze vaardigheden te ontwikkelen met het project Ontdek het zelf. Ontdek het zelf is een brug tussen Wereldoriëntatie, Wetenschap & Technologie en de 21st Century Skills.  

Leerdoelen

De leerdoelen van Ontdek het zelf sluiten naadloos aan op het SLO leerplankader Wetenschap & Technologie:

  • het ontwikkelen van wetenschappelijke vaardigheden en denkwijzen door te onderzoeken en ontwerpen
  • het ontwikkelen van 21st century skills, zoals creativiteit en probleemoplossend denken
  • het stimuleren van verwondering en nieuwsgierigheid
          

        


Ontdek het zelf is het resultaat van de samenwerking tussen

 

   

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Ontdek Het Zelf? Neem contact op met uw adviseur via onderstaande knop of ga naar meer informatie. Volg ons ook op Twitter en Facebook om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.