Registerleraar | Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel

Geschreven op maandag 13 maart 2017

 

Wet Beroep Leraar en Lerarenregister

De 1e kamer heeft op 21 februari ingestemd met de invoering van de wet Beroep Leraar en Lerarenregister. Met deze wet krijgen leraren meer ruimte en zeggenschap over de uitoefening van hun beroep. Het aannemen van deze wet mag met recht een mijlpaal in de professionalisering van de beroepsgroep genoemd worden. De nieuwe wet borgt de professionele keten, die uit drie onderdelen bestaat:

  • De beroepsgroep bepaalt aan welke bekwaamheidseisen en algemene waarden en normen een leraar moet voldoen (omschrijving van het beroep).
  • De leraar krijgt zeggenschap over vakinhoud, vakdidactiek en pedagogiek.
  • Leraren laten aan elkaar en aan de samenleving zien dat ze bevoegd zijn en hun bekwaamheid onderhouden. Dit doen zij via het verplichte beroepsregister en de vierjaarlijkse herregistratie.

Wanneer start Registerleraar officieel?

Om zorgvuldig te kunnen implementeren maakte staatssecretaris Sander Dekker tijdens het debat bekend dat hij een jaar aan extra voorbereidingstijd inbouwt: leraren kunnen zich vanaf 1 augustus 2018 registeren in het nieuwe beroepsregister. Het bijhouden van professionaliseringsactiviteiten, nodig voor herregistratie, gaat een jaar later in, vanaf 1 augustus 2019. Het uitgangspunt voor deze aangepaste planning is dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat.

Ze gaan zélf over hun professionele ontwikkeling en borgen dat via het register.

Planning en implementatie van Registerleraar

  1. Vanaf 1 augustus 2018 kunnen bevoegde leraren zich inschrijven in het beroepsregister.
  2. Vanaf 1 augustus 2019 houden alle leraren hun professionaliseringsactiviteiten bij in het beroepsregister. 
  3. Na 4 jaar (2023) wordt gecontroleerd of een leraar voldoende aan bekwaamheidsonderhoud heeft gedaan, volgens de criteria die de beroepsgroep van leraren zelf heeft opgesteld. Bij onvoldoende bekwaamheidsonderhoud zijn er nog geen consequenties, wel wordt er een aantekening van gemaakt. 
  4. Na nog eens 4 jaar (2027) is het beroepsregister volledig van kracht. Leraren die dan niet aan de herregistratiecriteria voldoen, mogen niet meer voor de klas staan. Totdat ze weer aan de herregistratiecriteria voldoen. Werkgevers moeten leraren in staat stellen hieraan te werken.

E-learning modules allemaal gevalideerd door Registerleraar

De e-learning modules van de Heutink Academie worden allemaal ter validatie aangeboden aan het beroepsregister Registerleraar. Inmiddels zijn er al 47 modules van de Heutink Academie gevalideerd. De modules worden allen op onderstaande criteria beoordeeld:

  • De module is gebaseerd op beroepsrelevante vakliteratuur, studie en/of onderzoeksmateriaal
  • De module heeft aantoonbaar verband met de actuele beroepspraktijk
  • De module is aan te geven in SBU/klokuren en te verdelen naar de gerichtheid op verschillende aspecten van bekwaamheid.

Welke modules zijn gevalideerd? Bekijk hier het overzicht met alle gevalideerde modules van de Heutink Academie.

Meer weten over Registerleraar?

Wilt u meer weten over Registerleraar? Bekijk onderstaand filmpje of neem contact op met Heutink Trainingen via training@heutink.nl of 0548 - 53 66 07.  

Bekijk filmpje