Gratis e-learning ontwerpend leren

Geschreven op maandag 30 mei 2016

 

Ontwerpend leren in het onderwijs


Onderwijs in wetenschap en technologie stimuleert en bestendigt
een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding bij kinderen.
Het gaat om onderzoekend en ontwerpend leren,
waarmee 21ste eeuwse vaardigheden worden ontwikkeld.'

Bron: Verkenningscommissie wetenschap en technologie primair onderwijs (2013)

Techniekpact 2020

Nederland telt mee in de wereld op het gebied van concurrentiekracht, innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Maar waar hebben we deze positie aan te danken? Dit komt mede doordat we goed opgeleid zijn! En het goed opleiden begint al op de basisschool. Nederland wil graag mee blijven doen in de top, maar om dit zo te houden moeten we in blijven spelen op alle actuele nieuwe kennis en ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en technologie. Om dit te kunnen bewerkstelligen is het Techniekpact 2020 opgezet, bestaande uit 12 doelen. Dit wil zeggen dat in 2020 op elke school structureel aandacht besteed moet worden aan techniek en wetenschap. De uitwerkingen van de 12 doelen zijn terug te vinden op www.techniekpact.nl.


                              

       

Gratis e-learning ontwerpend leren

Om u een handje te helpen in de voorbereidingen op 2020 willen we u kennis laten maken met de gratis e-learning module ‘Ontwerpend leren’. Heutink heeft deze module waarin het principe ‘Ontwerpend leren’ haarfijn wordt uitgelegd ontwikkeld in samenwerking met het Wetenschapsknooppunt TU Delft en ontwerpbureau Meeple.

Wat houdt ontwerpend leren in?

Bij onderzoekend en ontwerpend leren worden leerlingen gestimuleerd om de wereld zelf te ontdekken en ervaren. Kinderen leren vragen zoals Waarom is de wereld zoals zij is?  beantwoorden. Daarnaast stimuleer je de leerlingen zélf mogelijkheden te zien en problemen op te lossen: wat nou als…? Dingen waarover leerlingen zich verwonderen zijn een krachtige stimulans in het leerproces. De benadering bij onderzoeken en ontwerpend leren is open. Het eindresultaat is niet bij voorbaat bekend. Net als wetenschappers gaan leerlingen op zoek naar nieuwe kennis en net als ontwerpers bedenken zij nieuwe oplossingen en producten. 
Benieuwd hoe u ontwerpend leren in zou kunnen zetten in uw school? Vraag de e-learning module gratis aan via training@heutink.nl. De module is geschreven voor de basisschool leerkracht, maar de inhoud kan ook heel interessant zijn voor VO-docenten! 

Meer informatie

Aanvullend biedt Heutink twee e-learning modules over de 21st Century Skills die aansluiten bij bovengenoemde gratis module over Ontwerpend leren:

Voor meer informatie over Techniek en Wetenschap kunt u contact opnemen met onze klantenservice of uw adviseur. Bekijk ook www.techniekpact.nl