Implementatie van MOO
op Helen Parkhurstschool

Geschreven op donderdag 10 september 2015

 

Vrijheid in gebondenheid, zelfwerkzaamheid
en samenwerking

De Helen Parkhurstschool in Den Haag biedt primair onderwijs volgens het Daltonconcept. De school ziet ICT - en specifiek Mijn Omgeving Online (MOO) - als een nuttig middel om invulling te geven aan de drie pijlers van het Daltononderwijs: vrijheid
in gebondenheid, zelfwerkzaamheid en samenwerking.


MOO succesvol in gebruik genomen

Wouter Würdemann, onderwijsconsulent van Heutink ICT, hielp de Helen Parkhurstschool bij het in gebruik nemen van MOO. Hij organiseerde enkele gerichte overleg- en adviessessies waarin duidelijke keuzes werden gemaakt met betrekking tot wat de school met MOO wil. Vervolgens verzorgde hij praktische trainingen voor het team. Inmiddels zijn er ook gezamenlijke evaluaties geweest waarbij Wouter onder meer oplossingen aandroeg voor vraagstukken die de leerkrachten in de praktijk waren tegengekomen. Meer over MOO

Meer informatie

Bent u nieuwsgierig geworden naar MOO? Neem contact op met uw adviseur of onze klantenservice.