Taal- en interactiesubsidie nu ook voor peuterspeelzaal en VVE-locaties

Geschreven op woensdag 6 januari 2016

 


Bijdrage in de kosten van trainingsactiviteiten voor beroepskrachten en gastouders

Kwalitatief goede opvang begint met deskundige beroepskrachten en gastouders. Met deze taal- en interactiesubsidie krijgt de kinderopvang een bijdrage in de kosten van trainingsactiviteiten gericht op het versterken van taal- en interactievaardigheden van beroepskrachten en gastouders. Vanaf nu hebben ook peuterspeelzalen en locaties voor voor- en vroegschoolse educatie toegang tot de taal- en interactiesubsidie.

Tweede aanvraagperiode

Op 4 januari 2016 is de tweede aanvraagperiode voor de taal- en interactietrainingen begonnen. Deze aanvraagperiode loopt tot 30 april 2016. Vanaf nu kunnen ook medewerkers van peuterspeelzalen én VVE-getrainde medewerkers de subsidie aanvragen. Er is in totaal 15 miljoen euro beschikbaar om de taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers te verbeteren. De twee trainingen, TINK van Sardes en Oog voor interactie van het Nederlands Jeugdinstituut komen voor de subsidie in aanmerking.

Aanvragen subsidie

Het aanvragen van de subsidie kan via het Agentschap SZW. De subsidie kan alleen worden aangevraagd door de houder van een kindercentrum, peuterspeelzaal of gastouderbureau. Bij de aanvraag moet worden aangegeven op welke wijze het personeel is geïnformeerd over de subsidieaanvraag en hoe beroepskrachten en gastouders de opgedane kennis gaan borgen. Vraag hier uw subsidie aan.