Modules Heutink Academie gevalideerd door Registerleraar

Geschreven op donderdag 10 december 2015

 

Laat zien wat je waard bent....sta in het register

De modules van de Heutink Academie worden allemaal ter validatie aangeboden aan het beroepsregister Registerleraar. Inmiddels heeft Registerleraar al 33 modules van de Heutink Academie gevalideerd!

Screening Registerleraar

Registerleraar screent de modules op een aantal criteria zoals onder andere:

  • De module draagt direct of indirect bij aan het leren van leerlingen
  • De module is gebaseerd op beroepsrelevante vakliteratuur, studie en/of onderzoeksmateriaal
  • De module heeft aantoonbaar verband met de actuele beroepspraktijk
  • De module is aan te geven in SBU/klokuren en te verdelen naar de gerichtheid op verschillende aspecten van bekwaamheid.

Welke modules zijn gevalideerd?

Bekijk hier het overzicht met alle gevalideerde modules van de Heutink Academie [download].

Meer over Registerleraar

Door je op Registerleraar.nl te registreren laat je zien dat je bevoegd en bekwaam bent én dat je hieraan blijft werken. Leerlingen, ouders, collega’s en schoolleiding kunnen vertrouwen op jouw professionaliteit. Het beroepsregister is bestemd voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. Op dit moment heeft het register nog een vrijwillige aard. Vanaf 2017 zal dit veranderen naar een verplicht register (mits het wetgevingstraject is afgerond).  

Registerleraar.nl is het beroepsregister voor leraren in het primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

Registerleraar.nl is in 2012 gestart door de Onderwijscoöperatie als een vrijwillig register. In 2017 gaat het vrijwillige lerarenregister over in een verplicht register (mits het wetgevingstraject is afgerond). Hiervoor is een wetsvoorstel over het leraarsberoep en het register opgesteld. Dit is 4 september 2015 door de ministerraad goedgekeurd en bevindt zich nu in het wetgevingstraject.

De beroepsgroep van leraren, vertegenwoordigd door de Onderwijscoöperatie, is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van dit nieuwe wetsvoorstel. De positie van de leraar en van de beroepsgroep worden in dit wetsvoorstel zodanig versterkt dat de beroepsgroep hiermee ingestemd heeft. 

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de Heutink Academie contact op met Heutink Trainingen via training@heutink.nl
of 0548 - 53 66 07.