Inspiratiemiddag programmeren en robotica in Zoetermeer

Geschreven op vrijdag 24 februari 2017

 

Vervolg op de succesvolle landelijke STEAM-dag

In opvolging van de zeer succesvolle landelijke STEAM-dag organiseert Heutink een inspiratiemiddag over programmeren en robotica in Zoetermeer. Tijdens verschillende sessies krijgt u ideeën over hoe u met programmeren en robotica aan de slag zou kunnen. Deze middagen zijn geschikt voor zowel scholen bij wie wetenschap en techniek nog in de kinderschoenen staat, als scholen die al verder zijn ontwikkeld. Programmeren en robotica biedt prachtige kansen om 21e eeuwse vaardigheden als probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken, communiceren, samenwerken en sociaal-culturele vaardigheden te integreren binnen uw lesactiviteiten. Aansluitend op de workshops over programmeren en robotica is het ook mogelijk om een workshop over Momento te volgen.

Datum, locatie en inschrijven

Woensdag 12 april 2017 - inschrijven
PCBS De Oranjerie
Sumatra 11
2721 GG Zoetermeer

Programma

 13.30uur - 14.00uur  Inloop  
 14.00uur - 14.30uur Inleiding
 14.30uur - 15.25uur Workshop 1
 15.25uur - 15.40uur Pauze 
 15.40uur - 16.25uur Workshop 2

 

Inhoud inleiding en workshops 

Inleiding | Wietse van Bruggen- Stichting Kennisnet
Kinderen programmeren op allerlei manieren. Ze maken spelletjes in Scratch, bouwen torens in Minecraft en laten robotbijtjes rondjes rijden. Als we bedrijven als Google en Apple mogen geloven, is het hard nodig om dit door meer kinderen te laten doen op school. De industrie heeft namelijk programmeurs nodig en je kunt niet vroeg genoeg beginnen om kinderen enthousiast te maken. Wietse van Bruggen van stichting Kennisnet vindt dat bedrijven moeten stoppen scholen te pushen kloontjes van Steve Jobs te kweken. Laten we leraren leren hoe leuk het kan zijn om met programmeren aan de slag te gaan omdat het kan helpen bij de dingen die je al doet in de klas. Het kan je bovendien helpen aan een nog betere relatie met je leerlingen. Hij gaat in op de leerlijn programmeren en komt met tal van leuke voorbeelden. 

Workshop 1 | Leren programmeren met LEGO Education (EV3)
Technologie is de economische motor van Nederland. De LEGO Education Leerlijn biedt een mogelijkheid om kinderen al op zeer jonge leeftijd kennis te laten maken met technologie volgens het principe van ontwerpend en onderzoekend leren. U gaat met verschillende LEGO Education materialen aan de slag en merkt dat techniek eigenlijk hartstikke leuk is, en veel toegankelijker en makkelijker dan u ooit had gedacht! Ontdek hoe de interactie met de blokjes helpt om mooie, rijke verhalen te bedenken en te delen. En om met elkaar letterlijk te bouwen aan nieuwe ideeën om vervolgens daarop met elkaar te reflecteren. Twee voorbeelden van complexe processen, waarbij het fysieke handelen je hoofd stimuleert. Tijdens deze workshop ervaart u zelf hoe deze onderwijsvorm leerlingen motiveert, inspireert en zelfvertrouwen geeft om creatief te zijn en met elkaar te leren. De workshop wordt gegeven door Bert van de Werfhorst, gecertificeerd LEGO Education-trainer en schoolbegeleider bij het opzetten van een doorlopende leerlijn wetenschap & techniek.  

Workshop 2 | Bomberbot: programmeren in een leerlijn
Programmeren is het lezen en schrijven van de toekomst en het is daarom belangrijk om leerlingen hier nu al mee te laten kennismaken. Bomberbot is een volledig uitgewerkte lesmethode waarmee u als leerkracht op een gemakkelijke en leuke manier programmeerles kunt geven, zonder dat u daarvoor enige voorkennis nodig heeft. Bomberbot biedt lesplannen, presentaties, online games en antwoordengidsen. Daarnaast biedt Bomberbot doorlopende begeleiding. Tijdens deze workshop wordt toegelicht waarom programmeren dé 21st century skill is en gaat u zelf aan de slag met een aantal lessen. Ook voor deze workshop geldt: programmeerkennis is niet nodig! Wel dient u uw eigen device (laptop of tablet) mee te nemen.

Workshop 3 | Experimenteren met robots
Heutink heeft een complete programmeer- en robotlijn ontwikkeld om hiermee elke school handvaten te bieden om hiermee aan de slag te gaan. Van eenvoudige robots, zoals de Bluebot/Beebot/ Cubetto tot aan de meer geavanceerde robots Wedo 2.0, EV3, Thymio en Ozobot. Harry Valkenier, onze robotspecialist, verzorgt deze meet en greet met onze robots. Daarbij is het niet de bedoeling dat u alleen kijkt, maar daadwerkelijk ook zelf aan de slag gaat met de diverse robots.

Workshop 4 | Programmeren kun je leren
Aan de slag met de basisprincipes van programmeren en coderen door Learn to Learn van LEGO Education. Ervaar hoe je eenvoudig door te handelen met 21e eeuwse vaardigheden aan de slag kan gaan. Vaardigheden als samenwerken, ict-basisvaardigheden, creativiteit, kritisch denken en probleem oplossen komen binnen Learn to Learn samen. Tijdens deze workshop wordt u stapsgewijs meegenomen en ervaart u dat programmeren/coderen ook prima past binnen andere domeinen als Nederlandse taal, Mens en samenleving, Rekenen/wiskunde, dan alleen Wetenschap en techniek. Jelle de Jong van Play Learn Change, gecertificeerd LEGO Education-trainer zal de achterliggende onderwijsfilosofie en didactische principes van ontwerpend en onderzoekend leren door het gebruik van hart, hoofd en handen in deze workshop met Learn to Learn uiteenzetten.

Workshop 5 | Momento, alle oefen- en toetsresultaten in één overzichtelijk dashboard
Momento is een gebruiksvriendelijk, centraal dashboard dat de leerkracht op ieder gewenst moment, op elk device een uniform, vak- en methodeoverstijgend beeld geeft van de voortgang van leerlingen. Het toont welke leerlingen de stof goed beheersen en welke kinderen extra hulp, ondersteuning of extra uitdaging nodig hebben. Doordat Momento administratieve taken overneemt, heeft de leerkracht meer tijd voor het begeleiden, coachen en ondersteunen van de leerlingen. Hierdoor kan de leerkracht in de dagelijkse onderwijspraktijk beter anticiperen op behoeften van leerlingen. Momento is een hulpmiddel om recht te kunnen doen aan verschillen. Tijdens deze workshop wordt er inzicht geboden in het werken met Momento.

Eventkalender & meer informatie

Benieuwd naar onze eventkalender voor het gehele schooljaar 2016 - 2017? Bekijk hier alle events. Voor meer informatie over de events kunt u een mail sturen naar infomiddag@heutink.nl.